رویدادهای سه شنبه- 7 ابان

سه شنبه 7/8/92-مقطع دبستان: محفل انس با قرآن کریم – طرح خودگردانس مدرسه توسط دانش آموزان