رویدادهای سه شنبه-9 مهر

سه شنبه 9/792-مقطع دبستان: محفل انس با قرآن – روز همبستگی با کودکان فلسطینی –جلسه ی توجیهی اولیا پایه پنجم

سه شنبه 9/792-مقطع دبیرستان: انتخابات انجمن اولیا و مربیان – روز جهانی سالمندان