رویدادهای شنبه-13 مهر

شنبه 13/7/92-مقطع دبستان: بزرگداشت روز نیروی انتظامی

شنبه 13/7/92-مقطع راهنمایی: روز نیروی انتظامی-دعوت از مسئولین نیروی انتظامی

شنبه 13/7/92-مقطع دبیرستان: تجلیل از پرسنل نیروی انتظامی