رویدادهای شنبه-2 اذر

شنبه 2/9/92-مقطع راهنمایی:مسابقات بین المللی شعر با عنوان من /تو-مسابقات بین المللی شعر و نقاشی با موضوع تئاتر(نمایشنامه نویسی) با عنوان من / تو

شنبه 2/9/92-مقطع دبیرستان: شورای دبیران پایه ی اول با هدف ارزیابی تحصیلی دانش اموزان