رویدادهای شنبه-23 آذر

شنبه 23/9/92-مقطع دبستان: شروع واحد3

شنبه 23/9/92-مقطع دبیرستان: آغاز اطلاع رسانی به دانش آموزان جهت شرکت در المپیاد های علمی