رویدادهای شنبه-4 ابان

شنبه 4/8/92-مقطع دبیرستان: اولین شورای دانش آموزی-ارائه موضوعات تحقیقی و پژوهشی به دانش آموزان