رویدادهای شنبه-6 مهر

شنبه 6/7/92-مقطع دبستان:  جلسه ی توجیهی اولیای پایه دوم

شنبه 6/7/92-مقطع دبیرستان: انتخاب نمایندگان کلاس ها و جلسه با اعضای انتخابی