رویدادهای شنبه -7 دی

شنبه 7/10/92-مقطع دبستان: جلسه ی شورای دانش آموزی

شنبه 7/10/92-مقطع راهنمایی: امتحانات ترم اول