رویدادهای شنبه-9 اذر

شنبه 9/9/92-مقطع دبیرستان: مانور زلزله