رویدادهای چهارشنبه-17 مهر

چهارشنبه 17/7/92-مقطع دبستان: شروع آموزش ایمنی و مراقبت از خود – روز جهانی  پست

چهارشنبه 17/7/92-مقطع دبیرستان: اردوی تفریحی دانش آموزان پایه ی سوم