رویدادهای چهارشنبه-27 فروردین

چهارشنبه 27/1/93-مقطع دبستان: پایان واحد 5 – ارائه خبرنامه واحد 5 – یازدهمین شورای عمومی معلمین

چهارشنبه 27/1/93-مقطع دبیرستان: آزمون ورودی دبیرستان متفرقه