رویدادهای چهارشنبه-28 خرداد

چهارشنبه 28/3/93-مقطع دبیرستان: اعلام نتایج پایه ی اول و دوم و تقدیر از دانش آموزان برجسته