رویدادهای چهارشنبه -4 دی

چهارشنبه 4/10/92-مقطع دبستان:  ششمین شورای عمومی معلمین

چهارشنبه 4/10/92-مقطع راهنمایی: روز ملی ایمنی در برابر زلزله-اجرای مانور زلزله

چهارشنبه 4/10/92-مقطع دبیرستان: ولادت حضرت عیسی مسیح(ع)