رویدادهای یکشنبه-1 دی

یکشنبه 1/10/92-مقطع دبستان: مراسم ویژه ی اربعین حسینی

یکشنبه 1/10/92-مقطع راهنمایی: اربعین حسینی-مراسم عزاداری مربوط به اربعین حسینی

یکشنبه 1/10/92-مقطع دبیرستان: شروع ثبت نام از دانش آموزان جهت المپیاد های علمیآغاز امتحانات نوبت اول