رویدادهای یکشنبه-14 اردیبهشت

یکشنبه 14/2/93-مقطع دبستان: اردوی پایان سال تحصیلی ( پایه چهارم )

یکشنبه 14/2/93-مقطع راهنمایی: روز معلم-مسابقه والیبال بین دبیران و دانش آموزان