رویدادهای یکشنبه 3 اذر

یکشنبه 3/9/92-مقطع دبیرستان: شورای دبیران پایه ی دوم با هدف ارزیابی تحصیلی دانش اموزان