در ادامه ي حضور دانش آموزان دبستان در مسابقات منطقه اين بار دخترانمان با تلاش و تمرين بسيار تئاتر طنز و علمي « کاشف گيج » را به روي صحنه بردند .