از روز شنبه مورخ سیزده لغایت هفدهم بهمن ماه نمایشگاه دستاورد های دانش آموزی پیش دبستان در منطقه یک آموزش و پرورش برگزار شد ، پیش دبستان شهید مهدوی باموضوع محیط زیست و نجوم در این نمایشگاه شرکت فعال داشت و مورد توجه بازدید کنندگان قرار گرفت ، نوآموزان کلاس های بنفش و زرد از این نمایشگاه بازدید کردند .