در معاینات دوره ای پیش دبستان تست غربالگری شنوایی جهت تشخیص اختلالات شنوایی یا افت شنوایی با دستگاه ادیوگرام انجام شد .

IMG_9916 IMG_9938