خبر شهادت سردار شجاع و سرافراز، سردار قاسم سلیمانی، موجب تالم و تاثر خاطر فراوان ما و تمام مردم غیور کشورمان، ایران گردید.

شهادت سردار سلیمانی تسلیت باد.