دانش آموزان مقطع متوسطه دو، درپایان جشن های دهه فجر صبحانه دورهمی و شاد را برپا کردند. صبحانه ای که شاید خیلی پرزرق و برق نبود اما مملو از شادی و محبت دوستانه بود.

به این ترتیب دانش آموزان مقطع متوسطه 2 برای آغاز یک روز پرتلا ش اینچنین دور میز صبحانه جمع شدند تا با انرژی مضاعف روز پرنشاطی را شروع کنند.