اتفاقات غبر قابل پیش بینی سال تحصیلی که گذشت نشان داد که همواره باید آماده بحران ها بود و پیش بینی های لازم را دراین خصوص داشت. دراین میان هدف از آینده نگری در تعلیم و تربیت کمک به تعلیم و تربیت است تا بحرانهای احتمالی که با آن مواجه خواهیم شد، را پیش بینی کرده و سعی کنیم طرح ریزی هوشمندانه تری در برنامه درسی انجام داد.
برهمین اساس کارگاه آموزشی طراحی برنامه عملیاتی با محوریت نقشه راهبردی و برنامه ریزی درسی سال تحصیلی( 99-1400) به رسم هرسال با حضور مدیران مقاطع مجتمع آموزشی شهید مهدوی برگزار گردید البته این بار تمرکز روی آموزش های آنلاین و ترکیبی قرار گرفت تا در سایه مشورت و خرد جمعی برنامه ریزی سال آینده تدوین گردد.

پ ن: کارگاه آموزشی نقشه راهبردی و برنامه ریزی درسی سال تحصیلی( 99-1400) یکشنبه 22 تیرماه برگزار شد.