پذیرش دانش آموزان

***قابل توجه متقاضیان ثبت نام در رشته علوم انسانی***
مجتمع آموزشی شهید مهدوی برای سال تحصیلی 1400-1399 در پایه دهم و یازدهم متوسطه تعداد محدودی دانش آموز در رشته علوم انسانی می پذیرد.

 تکمیل فرم پیش ثبت نام پایه دهم رشته انسانی


مجتمع آموزشی شهید مهدوی برای سال تحصیلی 1400-1399 در مقاطع زیر با ضوابط مشخص، امکان پذیرش دانش آموز جدید خواهد داشت:

پیش دبستان دخترانه و پیش دبستان پسرانه (ظرفیت پیش دبستان تکمیل شده است)

دبستان پسرانه (پذیرش به تعداد محدود فقط در پایه پنجم)

دبستان دخترانه : پایه های سوم تا ششم (پذیرش به تعداد محدود)

مقطع متوسطه یک : پایه هفتم و هشتم و نهم (پذیرش به تعداد محدود)

مقطع متوسطه دو : پایه دهم و یازدهم و دوازدهم (پذیرش به تعداد محدود در رشته های ریاضی، تجربی و علوم انسانی)

لطفا قبل از تکمیل فرم، نکات ذیل را با دقت مطالعه فرمایید :

۱- تکمیل فرم های اولیه را حتماً به صورت اینترنتی انجام دهید، در صورت عدم موفقیت در درج اطلاعات با شماره تلفن مجتمع آموزشی شهید مهدوی ۰۲۱-۲۲۴۳۵۵۵۰ داخلی ۷ تماس حاصل فرمایید.

۲- پذیرش در پیش دبستان دخترانه در گروه های سنی نیمه دوم 93 و نیمه اول 94 (پیش دبستانی2) و نیمه دوم 94 و متولدین بهار95 (پیش دبستانی1) امکان پذیر می باشد.

۳- پذیرش در پیش دبستان  پسرانه در گروه های سنی نیمه دوم 93 و نیمه اول 94 (پیش دبستانی2) و نیمه دوم 94 (پیش دبستانی1) امکان پذیر می باشد. (ظرفیت پیش دبستان پسرانه تکمیل شده است)

۴- در پایه پنجم دبستان پسرانه، پذیرش به تعداد محدود امکان پذیر می باشد.

۵- در پایه های سوم تا ششم دبستان دخترانه، پذیرش به تعداد محدود امکان پذیر می باشد.

۶- در مقطع متوسطه یک پیش ثبت نام امکان پذیر است. برای تکمیل فرم پیش ثبت نام، ارزشیابی نوبت اول پایه ششم و یا ارزشیابی نوبت دوم پایه پنجم را ثبت نمایید.

۷- در مقطع متوسطه یک، متقاضیان می بایست دارای معدل بالای ۱۹، نمره علوم و ریاضی بالای ۱۹، نمره انضباط ۲۰ و یا نتیجه کارنامه ارزشیابی شان در تمامی دروس “خیلی خوب” باشد.

۸- درمقطع متوسطه دو، شرط پیش ثبت نام در این مقطع معدل و نمره درس های اختصاصی بالاتر از ۱۹ و انضباط عالی در نیم سال اول تحصیلی سال جاری 99-98 (پایه قبل) می باشد.

۹- زمان دیدار حضوری با واجدین شرایط از بین دانش آموزانی که پیش ثبت نام  را انجام داده اند، متعاقبا اعلام خواهد شد.

10- نحوه و مراحل پذیرش واجدین شرایط از بین دانش آموزانی که پیش ثبت نام انجام داده اند، در مقاطع تحصیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

فرم پیش ثبت نام دبستان دخترانه فرم پیش ثبت نام متوسطه یک
فرم پیش ثبت نام دبستان پسرانه فرم پیش ثبت نام متوسطه دو