فعالیت های محیط زیست-متوسطه یک

 

حضور مجتمع آموزشی شهید مهدوی در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

 
 
 
 
نمایشگاه محیط زیست 94
 

              photo_2016-02-29_13-47-07 photo_2016-03-01_13-08-47