فعالیت های محیط زیستی-فعالیت ها

Slide1Slide2Slide3

 


Photo


درختکاری و گل کاری دانش آموزان مقطع متوسطه یک

به مناسبت روز درختکاری

derakh4

derakh2


preschool-bahman 92


ما فقط یک زمین داریم . . . 

 
ما فقط یک زمین داریم21

از کودکان پیش دبستان خواسته شد تصاویری از آب آلوده و پاک ، خاک آلوده و پاک و هوای آلوده و پاک تهیه کنند، سپس در مورد تفاوت های آن صحبت کردند و همه با هم آموختند 

ما فقط یک زمین داریم . . . 

ما فقط یک زمین داریم1

پیش بسوی زندگی پر نشاط  با حفاظت از محیط زیست

(کارگروهی دانش آموزان دبستان)

_DSC0106c


نمایشگاه کار های دستی دانش آموزان دوم دبستان از مواد بازیافتی

IMG_0075
درختکاری در اردوگاه-مقطع راهنمایی:
درختکاری در اردوگاه  مجتمع که مشرف به مجتمع است ضمن جلوگیری از فرسایش خاک،به حفظ محیط زیست کمک می کند.برای سالهای آینده برنامه هایی تدوین شده است که دانش اموزان به پژوهش در مورد گونه های مختلف گیاهی در محل اردوگاه پرداخته و پروژه های خود را به صورت عملی انجام دهند.

16

15


گزارش درختکاری برای صلح:

دانش آموزان مجتمع آموزشی شهید مهدوی همگام با دانش آموزان سراسر جهان در روز جهانی صلح ملل متحد درختانی برای اشاعه صلح کاشتند.

این برنامه بین المللی توسط بنیاد بین المللی آموزش های محیط زیستی(FEE) و شبکه محیط زیستی آنلاین (ENO)در سراسر جهان برگزار گردید.

پیام و اهداف دانش آموزان مجتمع در این مراسم:

محیط زیست برایمان اهمیت دارد ،نه تنها در محل زندگیمان بلکه در همه جای جهان امروز،وقت آن رسیده که تلاش خود را برای صلح و محیط زیست متمرکز سازیم.ما این کار را باهم و بهمراه هزاران دانش آموز دیگر در سرتاسر جهان ،انجام می دهیم .ماامروز با دوستانمان در شمال،جنوب،شرق،غرب این کره خاکی درخت میکاریم.

اولین درختان در اقیانوسیه کاشته شده است،سپس با دنبال نمودن حرکت خورشید درختان درآسیا ،اروپا و آفریقا کاشته خواهند شد،آخرین درختان در آمریکای شمالی و جنوبی در زمین کاشته می شوند،امروز هزاران مدرسه دربیش از یکصدوبیست کشور باما به کاشت درخت می پردازند.

امروز روز جهانی صلح ملل متحد است،همچنین سازمان به اهداف توسعه ی هزاران رسیده است که شامل هشت هدف توسعه ی جهانی می باشدکه تمامی یکصد و نودو دو کشور عضو سازمان ملل متحد به توافق رسیده اند که تاسال 2015 به این اهداف دست یابند.این اهداف شامل این موارد می باشد:کاهش فقرمفرط ،کاهش نرخ مرگ ومیرکودکان ،مبارزه بابیماریهای واگیردار همچون ایدز و کسترش همکاریهای و روابط جهانی در راستای رشد وترقی ،تمامی این اهداف براین اساس هستند که رشدو ترقی می بایست برای اشاعه ی صلح باشد.ما،کودکان و نوجوانان در حال ایفای نقش وانجام سهم خود هستیم.

این مراسم ،برنامه ای جداگانه نیست ،بلکه نهضتی است که همه ساله برای اشاعه ی صلح اجرا  می گردد.تاکنون مدارس توانسته اند بیش از یازده میلیون درخت را دراین نهضت بکارند،برنامه ای که توسط برنامه ی یادگیری در مورد جنگلها LEAF وشبکه محیط زیستی آنلاین ENO  سازماندهی شده است ENO یک مدرسه مجازی جهانی و شبکه ای برای توسعه پایدار است که پایگاه آن در فنلاند می باشد.یادگیری در مورد جنگلها سازمان بین المللی است که برای دستیابی به آینده پایدار از طریق آموزش محیط زیست فعالیت می نماید.درسال 2010 سازمانهای LEAF  و ENO دست به دست هم دادندتا این برنامه را بزرگ تر از همیشه اجرا نمایند.کارهای کوچک می توانند به کار های بزرگ تبدیل شوندوحتی یک نفر هم می توانندتفاوت ایجاد کند.باعث افتخار ماست که جزئی از این کار باشیم.

درخت برای ما یک نماد است اول اینکه ،طبیعت واهمیت حفاظت از محیط زیست را به یاد ما می آورد.

دوم اینکه نشانه همکاری ما با مدارس سرتاسر جهان است.ما از تنوع فرهنگ ها حمایت می کنیم،ازانجائیکه امروز روز جهانی صلح است،مااین درختان را به عنوان درختان صلح مشخص می کنیم.امیدواریم درآینده و برای آینده درکنار یکدیگر با درختان رشد کنیم صلح سبز است.

 
Planting a tree for peace photo album