دانش آموزان پایه یازدهم و داوزدهم مجتمع آموزشی شهید مهدوی قبولی صد درصدی را در سال تحصیلی 97-98 کسب کردند.