موفقیت دانش آموزان حنا سادات حق شناس و سیده آوا موسوی جوردی را در مسابقات شنا پاس می داریم و برای دخترانمان آرزوی موفقیت های روز افزون را داریم.

 

سیده آوا موسوی جوردیحنا سادات حق شناس