متوسطه یک مجتمع شهید مهدوی 

عهده دار همراهی دانش آموزان در مهم ترین برهه زندگی شان یعنی ( گذر از دوران نوجوانی ) است .
برنامه ریزی آموزشی و درسی مقطع متوسطه یک، با رویکرد برقراری ارتباط بین آموزش دروس رسمی و نیازهای ومهارتهای لازم برای حضور موفق در دنیای واقعی طراحی می شود.
تقویت اعتماد به نفس وعزت نفس در دختران نوجوان وایجاد فرصت هایی جهت تقویت مهارت های ارتباطی،اجتماعی و فرهنگی و پرورش توانمندی های لازم برای ساختن آینده ای شایسته هر دختر نوجوان ایران، از اهم برنامه های نقطه متوسطه یک بوده وخواهد بود…
ایجاد فرصت جهت یادگیری و تقویت زبان دوم(انگلیسی) و زبان سوم(فرانسه/آلمانی)، از اولویت های آموزشی وبین المللی مهم مقطع متوسطه یک است .

قطعا،توجه به فعالیت های مشارکتی در کلاس های درس با هدف برآورده کردن نیاز درونی دانش آموزان به تعاملات اجتماعی و تقویت مهارت های مدیریتی، از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است وهمواره، ملازم همیشگی دانش آموزان برای حضور موفق در فضای آموزشی مقطع متوسطه یک بوده است…

دفترچه اولیا متوسطه یک ( برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید)

دفترچه برنامه ریزی متوسطه یک ( برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید)

فعالیت های پژوهشی

کلاس های آنلاین 

کلاسهای ایران مهارت

مسابقات

نجوم

وبینارهای آموزشی

اردوها

هفته نیک زیستی

مناسبت ها