ای ساربان ! ای ساربان ! محمل نگهدار
آمد به منزل کاروان ، منزل نگهدار
به مناسبت اربعین حسینی روز یکشنبه مورخ 92/10/1 مراسم زیارت عاشورا در نمازخانه دبستان از ساعت 7:30 الی 8 برگزار گردید و در پایان از دانش آموزان پذیرایی مختصری به عمل آمد .