مراسم افطاری ویژه دانش آموزان مقطع دبیرستان در تاریخ یکشنبه    24/4/92 برگزار شد و قبل از اذان مغرب دانش آموزان در کنار سفره افطار دعای توسل را قرائت نمودند و لحظات معنوی و صمیمی در کنار سفره افطار گذراندند.

 IMG_4281