روز شنبه،یکشنبه و دوشنبه، 17، 18 و 19 شهریورماه 1397 ،مراسم بازگشایی آغاز سال تحصیلی نوگلان مجتمع آموزشی شهید مهدوی با حضور اولیا ،دبیران و کادر اجرایی مقطع پیش دبستان دخترانه برگزار شد.نوگلان پیش دبستانی در حیاط مجتمع به خواندن سرود همراه خانواده ها پرداختند و سپس با دعای خیر وارد کلاس های خود شدند و اولین روز حضور در مدرسه را تجربه کردند.

_MG_4609 _MG_4972 _MG_4943 _MG_5250 _MG_5441 _MG_5336_MG_4691_MG_5481_MG_5558