به مناسبت شهادت بزرگ بانوي اسلام حضرت صديقه طاهره ، مراسم دعاي توسل سينه زني در نمازخانه برگزار گرديد .

دانش آموزان در آستانه ي سال نو با توسل به حضرت زهرا ، پس از دعاي فرج سالي سرشار از برکت و معنويت را از درگاه خداوند خواستار شدند .

اي گل پرپرشده من                       تازه شد از رفتن تو داغ من