مراسم فاطمیه در مجتمع آموزشی شهید مهدوی

در ایام فاطمیه مجتمع آموزشی شهید مهدوی مراسمی به این مناسبت برگزار کرد.
معلمان در مقاطع مختلف ضمن برگزاری ویژه برنامه هایی، دانش آموزان را با زندگی این بانوی بزرگوار آشنا کردند .
شرکت در مراسم فاطمیه و نذری از دیگر اقداماتی بود که در مجتمع آموزشی شهید مهدوی توسط کادر آموزشی و دانش آموزان انجام شد.