در راستای برگزاری هفته سلامت ،روز دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه مراسم صبحانه سالم در دبستان 2 برگزار شد در این مراسم کلیه دانش آموزان ومعلمان ومسولین مجتمع حضور داشتند.