دانش آموزان پیش دبستان پسرانه شهید مهدوی امروز چهارشنبه 98/11/30 میزبان اولیاخود بودنندو بعد از خوش آمدگویی و اجرای برنامه دانش آموزان همراه با اولیاءخود در کلاس درس حاضر شدند ونظارگر آموزش های دانش آموزان در کلاس درس شدند .
همچنین پیش دبستان پسرانه شهید مهدوی میزبان عمو شاهین پژوهشگر بازیهای سنتی و اسباب بازیهای چوب بودنند .
و در ادامه برنامه اولیاء از کلاس قرآن ، هنر و فوتبال و فرانسه و آلمانی بازدید نمودنند