سن وسال کمی دارد اما اهدافش بزرگ است. می خواهد به عنوان یک دختر ایرانی در بزرگترین و معتبرترین لیگ بسکتبال دنیا حضور پیدا کند. آرزویی که برای رسیدن به آن سخت تلاش می کند. برهمین اساس در کنار درس هایش بخشی از وقت خود را در مجتمع آموزشی شهید مهدوی به تعلیم بسکتبال و تمرین صرف می کند. شایلی پوریوسفی که الفبای بسکتبال را در مجتمع آموزشی شهید مهدوی آموخته است چندی پیش توانست در رقابت های قهرمانی کشور عنوان نایب قهرمانی را با تیم خود به دست بیاورد. با او درباره برنامه هایش گفت وگو می کنیم.

در چه مقطعی تحصیل می کنید؟

سال ششم را به اتمام رسانده ام و در سال تحصیلی جدید پایه هفتم را شروع خواهم کرد.

همزمان در کنار درس، تمرینات بسکتبال را نیز انجام می دهید؟

خیلی به رشته بسکتبال علاقه دارم. خوشبختانه دراین مجتمع شرایط تمرینی بسیار عالی است و در کنار درسهایم تمرین بسکتبال را دنبال می کنم.پس از پایان کلاس درس به همراه هم کلاسی هایم به سالن بسکتبال می رویم و به تمرین می پردازیم. باتوجه به تمرینات خوبی که درمجتمع آموزشی شهید مهدوی داشتم به عضویت تیم “مینی بسکتبال” استان تهران درآمدم. هفته اول شهریورماه نیز با تیم تهران دررقابت های قهرمانی کشور شرکت کردم و با این تیم توانستیم عنوان نایب قهرمانی کشور را به دست بیاورم.

آرزو و هدفت در ورزش چیست؟

آرزو دارم به عنوان یک دختر ایرانی در بزرگترین لیگ بسکتبال دنیا حضور پیدا کنم. کار سختی است اما تمام تلاشم را می کنم تا به هدفم برسم.