مایا میهن یار، دانش آموز پایه چهارم دبستان مجتمع آموزشی شهید مهدوی عنوان قهرمانی رقابت های شطرنج را به دست آورد. این رقابت ها در سطح استان تهران برگزار شد.