با آرزوی موفقیت و سربلندی برای تک تک دانش آموزان مجتمع شهید مهدوی/ مسیر پیش رویتان همیشه سبز