روز چهارشنبه ششم اردیبهشت ماه نشست خانه فرهنگ وهنر با حضور خانم میریام گوتس در سالن آمفی تئاتر اریو برگزار شد.در این جلسه ایشان به تشریح چگونگی ایجاد وافتتاح موزه رهگشای دربادرود کاشان ، پرداختند وسپس در مورد حضور عروسکهای ساخته شده در کشورهای مختلف به عنوان پیام آوران صلح ودوستی ، توضیح دادند.
سپس دانش آموزان در کارگاه ساخت عروسک حضور یافته وشخصا به ساخت عروسک پرداختند.