نقش برجسته روی مس ( گیتی شهابی)

آموزش نقش برجسته روی مس

گیتی شهابی:

 در روند هر آموزشی آنچه که به تدریس و آموختن جهت می دهد شناخت از اعتبار موضوع است و هنر اعتبار خود را از انسان هایی گرفته است که در ابتدایی ترین مقطع زمان به خلق کردن وآفریدن پرداختند بدون اینکه هدفی جز آسان تر نمودن کارها و روش‌های زیستی خود داشته باشند. آنان با ساختن ابزارهایی گوناگون وتنوع بخشیدن به آن‌ها حقیقت وجودی خود را با حداقل امکانات که همان ایجاد گوناگونی و تنوع در محیط زندگیشان بود نشان می‌دادند.

به راستی چه ضرورتی داشت که اگر پیاله ایی را با سفال مس ساختند از نمونه ی اولیه تکرار نمی کردند بلکه در اشکال و در طرح های گوناگون و خلق می کردندو این ایجاد گوناگونی را دوست داشتند و اعتبار هنر در همین نکته است گوناگونی و خلق کردن های مداوم . چگونه می توان درکلاس هنر دانش آموزان را ترغیب به خلاقیت  نمود؟

این سؤالی است که بسیاری از اساتید بزرگ هر در اعصار گوناگون با آن دست به گریبان بوده اند . گروهی معتقد بودند که در ابتدا باید هر هنر جو با طبیعت عجین گشته و از آن به عنوان مدلی کامل بهره گرفته و به مانند آن آنقدر طراحی کند تا کم کم به مرور زمان با ریاضتهای مدام پی به اصولی زیبایی شناسی آن برده و خود خلّاقی  نوین  گردد ، گروهی دیگر بر این نظر ند که بدون نیم نگاهی به محیط می توان ازآنچه که دردرون هر انسان به ودیعه گذاشته شده است بهره برد و صاحب سبک و نظر شد دراین راستا سخن بسیار است آنچه که در کلاس نقش برجسته تدریس می شود بر مبنای مبانی هنرهای تجسمی می باشد که الفبای آن شناخت و تأثیر نقطه ، خط ، شکل ، حجم ، بافت می باشد و شکل دهی اشکال و نقوش در سطح و کمپوزیسیون عناصر در صفحه است.

پس از چند جلسه با نقوش سنتی و مفاهیم آن آشنا می شوند و می آموزند که چگونه با چند عنصر ساده بصری به ترکیب بندی دست پیدا کنند. طرح های بدست آمده قابلیت آن را دارند که با تکنیک های مختلف اجرا شود هر اثر فردیت شخصی هر دانش آموز را در خود نهان دارد در نهایت دانش آموزان طرح های خود را روی مس انداخته و ایجاد نقش برجسته می نمایند در لابه لای جلسات دانش آموزان با تکنیک های رنگامیزی با اکرویک و پتینه نیز آشنا می شوند خلاقیت آنها چنان جهت دهی می شود که آثار خود را با ارزش می بیند چرا که ذهن پویا یشان در آن جاری است در حقیقت آن ها با ذهن خود احساس می کنند در اقیانوس بیکرانی  از طرح و نقش هستند می توانند در مواقع لزوم از آنها بهره گیرند .