نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی در حوزه علمی، فرهنگی و طراحی های خلاقانه با محوریت محیط زیست در دبستان پسرانه و به همت و تلاش تعدادی از دانش آموزان این مقطع برپا گردید.