ورزش ، شادی ، سلامتی 

21 دی ماه یک روز پر از هیجان برای نوآموزان پیش دبستان بود. حضور در سالن ورزشی و مسابقه بین نوآموزان و مربیان لحظات شادی را برای دخترانمان رقم زد .