هر کجا باشیم آسمان از آن ماست در حفظ آن بکوشیم .

روز سه شنبه مورخ 98/11/1  در مراسم صبح گاه پیش دبستان زنگ هوای پاک نواخته شد ، نمایندگان محیط زیست هر کلاس که در انتخابات شورای کلاس بیشترین رای را آورده بودند معرفی شدند ، پیمان بستند که در حفظ محیط زیست کوشا باشند .