مهری که به مهر داریم، از آن جهت است که یک آغاز است ،تا آگاهی های بیشتری کسب کنیم و با دانش و بینش بیشتری مجهز شویم و «راه» را بهتر بشناسیم.

با اتکا به خداوند متعال و با هدف ” تقویت همدلی در ایجاد انگیزه ” سال تحصیلی 98-99 با حضور دانش آموزان مقاطع مختلف،همکاران و دبیران با نواخته شدن زنگ مجتمع آموزشی شهید مهدوی آغاز شد.