نوزدهمین دوره ی آموزش مربیان پیش دبستان و مهدکودکها به روش مونته سوری با حضور شرکت کنندگان از شهرهای بوشهر ،همدان ، ارومیه ،قم و برخی از مدارس شهر تهران در هفته ی اول شهریور برگزار گردید ،در پایان دوره برای شرکت کنندگان گواهینامه ی حضور در دوره صادر گردید.