گزارش هفته ادبیات

Literature Week Day Report

مراسم بزرگداشت ادیبان ایرانی در هفته ادبیات مورخ 18/9/97و21/9/97 با هدف مهارت برقراری ارتباط و کسب مهارت فن بیان دانش آموزان در مقطع متوسطه 1 برگزار شد.

اجرای مراسم به شرح ذیل :

1-اجرای   نقالی (رستم و اسفندیار ) پایه هشتم

2-همنوازی دانش آموزان پایه هشتم

3-مناظره پروین اعتصامی

4-تکنوازی پایه هشتم