کودکان پیش دبستانی در روز ملی خلیج فارس بهمراه پدران خود در یک ویژه برنامه شاد هنری پژوهشی شرکت کردند. در این روز کودکان در یک جمع صمیمی همراه با پدران خود با تهیه نقاشی، تابلو ، روزنامه دیواری و اجرای برنامه های شاد در مورد خلیج فارس، و ارائه ان در نمایشگاه روز ملی خلیج همیشه فارس را گرامی داشتند.

IMG_2052

IMG_2155

IMG_2180

IMG_2186

IMG_2188

IMG_2189

IMG_2246