کلاس های تابستانی مقطع متوسطه دو( پایه نهم و دهم ) که از 16 تیرماه آغاز شده بود، پس از گذشت یک ماه به پایان رسید. دراین دوره از کلاس ها دانش آموزان دروس پایه،پژوهش و نجوم را در برنامه خود داشتند. به این ترتیب دانش آموزان پس از پایان کلاس های تابستانی در آزمون های ویژه این دوره نیز شرکت کردند.

دانش آموزان پایه نهم و دهم با پشت سر گذاشتن این کلاس ها پیش زمینه خوبی از دروس خود در سال تحصیلی جدید خواهند داشت.