نوآموزان پیش دبستان در روزهای ششم و هفتم اسفند ماه 96 جهت درک بیشتر مفهوم گذر زمان از موزه تماشاگه زمان بازدید نموده و با انواع ساعت ( شنی، شمعی، آفتابی، سوختی، دیواری، مچی و …) آشنا شدند و دریافتند که در طول گذر زمان در روند ساخت ساعت چه تغییراتی ایجاد شده است ؛ در بازگشت مشاهدات خود را به تصویر کشیدند.

IMG_2452 IMG_2462 IMG_2470 IMG_2490 IMG_2505 IMG_2518 IMG_2523