روز شنبه مورخ 97/10/22 نوآموزان کلاس سفید پیش دبستان در همایش بهداشتیاران مجتمع آموزشی شهید مهدوی شرکت کردند و با اجرای سرود لحظات شادی را برای میهمانان فراهم آوردند.